Category Himpunan Mahasiswa Jurusan

0

Struktur Organisasi HMJ TMT Periode 2016-2017

STRUKTUR ORGANISASI HMJ TADRIS MATEMATIKA
PERIODE 2016-2017

PENGURUS HARIAN
KETUA : BAYU SETIAWAN
WAKIL : BAGUS AHMAD NASHIRUDDIN
SEKRETARIS 1 : DINA KURNIA FARKHANI
SEKRETARIS 2 : MAMI PUJI ASTUTI
BENDAHARA 1 : PUTRI NUR HIDAYAH
BENDAHARA 2 : SINTA KUMALASARI
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
Co : Agus Ali Mashuri
Anggota : Miftahul Muslimah
Naela Nur Azizah
Marjuni
Cahyaning Kartika Kusumasari
Miftaqul Huda
Eka Khoirul Umam
ADVOKASI & PENGKADERAN
Co : Ahmad Adi Hermawan
Anggota : M. Jefry Himmawan
Putri Ayu Safitri
Muhammad Eko Budi R.
Atik Sulistiani
Surur Istika
Vitasari
M. Fahru Roziqin
SOSIAL DAN AGAMA
Co : M. Jihaduddin
Anggota : Dadang Adietiya
Muhammad Syai...
Read More